top of page

Комунальне некомерційне підприємство "3-я міська поліклініка м.Львова" у своїй діяльності підпорядкована управлінню охорони здоров’я департамента гуманітарної політики Львівської міської ради, є самостійним лікувально-профілактичним закладом, який користується правами юридичної особи, має свою печатку, статут. Планування діяльності, фінансування, оснащення медичною апаратурою та майном проводиться у відповідності до встановлених вимог та норм чинного законодавства України.

Основний напрямок роботи КНП "3-я міська поліклініка м.Львова" — надання кваліфікованої первинної медико-санітарної допомоги дорослому і дитячому населенню мікрорайону Левандівка та с. Білогорща, спеціалізованої амбулаторної, консультативно-діагностичної медичної допомоги, позалікарняної стаціонарної допомоги у вигляді денного стаціонару, амбулаторної хірургії та травматології, а також систематичне проведення профілактичної, протиепідемічної та санітарно-просвітньої роботи серед населення.

Завдання КНП "3-я міська поліклініка м.Львова":

 1. Надання першої і невідкладної медичної допомоги пацієнтам при гострих захворюваннях, травмах і отруєннях.

 2. Надання лікарської допомоги вдома пацієнтам, які за станом здоров’я не можуть відвідувати поліклініку та потребують ліжкового режиму та систематичного спостереження лікаря або вирішення питань про госпіталізацію.

 3. Раннє виявлення захворювань, кваліфіковане обстеження хворих і здорових осіб, які звертаються в поліклініку.

 4. Своєчасне і кваліфіковане надання лікарської допомоги населенню як на амбулаторному прийомі в поліклініці, так і вдома.

 5. Своєчасна госпіталізація пацієнтів відповідно до профілю захворювання.

 6. Надання стаціонарної допомоги в умовах денного стаціонару.

 7. Надання спеціалізованої гінекологічної  допомоги в умовах жіночої консультації.

 8. Протиепідемічні заходи: щеплення, виявлення пацієнтів з інфекційними захворюваннями, динамічне спостереження за інфікованими особами тощо.

 9. Експертиза тимчасової та стійкої непрацездатності, видача і продовження медичних висновків про тимчасову непрацездатность і трудових рекомендацій при переводі на іншу роботу, відбір на санаторно-курортне лікування.

 10. Направлення на МСЕК осіб з ознаками стійкої втрати працездатності.

 11. Санітарно-просвітня робота серед приписного населення, працюючих на прикріплених підприємствах, їхнє гігієнічне виховання.

 12. Облік діяльності працюючих згідно з затвердженими формами, аналіз статистичних даних, які характеризують діяльність поліклініки, зокрема аналіз загальної захворюваності, інвалідності, смертності.

 13. Заходи, направлені на підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу.

 14. Планування діяльності, фінансування, оснащення медичною апаратурою і майном проводиться у відповідності до встановлених норм та нормативних документів МОЗ України у відповідному порядку.

 15. У своїй діяльності КНП "3-я міська поліклініка м.Львова" керується статутом закладу, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними документами МОЗ України, ДОЗ ЛОДА та УОЗ Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. 

bottom of page